Tildelingar

Norsk hardingfelefond AS

Bilder av instrumentene som inngår i fondet:

Hardingfele tildelt i 2013: Jon Hjellum Brodal, Oslo.

Hardingfele tildelt i 2013: Bjørn Kåre Odde, Lom.

10-strengs hardingfele tildelt i 2013: Martine Kraft, Gjøvik.

Hardingfele tildelt Sivert Andreas Holmen 2014.

Hardingfele tildelt i 2014:

Sivert Andreas Holmen, Oslo.


10-strengs hardingfele tildelt i 2015:

Hans P. Kjorstad, Sør-Fron.