Søknad

Norsk hardingfelefond AS

Slik søkjer du på fondet:
For å søkje om å få tildelt eit instrument i Norsk Hardingfelefond AS, skriv du ein personleg søknad med lydeksemplar. Ein komité vil stå for utvelginga av dei kandidatane som utpeikar seg.


Søknaden sender du anten med post til Norsk hardingfelefond AS, Vågåvegen 53 A, 2680 Vågå, eller via epost til post@norskhardingfelefond.no