Hjem

Norsk hardingfelefond AS


Norsk Hardingfelefond A/S er eit idealistisk selskap som har til føremål å fremme bruken av nasjonalinstrumentet,  hardingfela.


Målet er at det blir byggd gode hardingfeler som  skal delast ut til unge talent innan tradisjonsmusikken, men også innan andre musikksjangarar som klassisk- samtidsmusikk, jazz og popmusikk.

Hardingfela er eit fantastisk instrument som vi er aleine om i verda, og som fortjener ein mykje større plass innan norsk musikkliv.


Det er kanskje spesielt innan dei siste nemnde sjangarane det vil vera mest interessant for musikarar å eksperimentere med hardingfela sine mange stemmingsmåtar og spesielle klangbilde.

Noen bilder: